Nároky na náhradu při dopravní nehodě

Bolestné

Utrpěli jste při dopravní nehodě škodu na zdraví? Uplatněte nárok na bolestné. Jeho výše závisí na posouzení lékaře. V současné době je velkým pomocníkem Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, vypracovaná Nejvyšším soudem ČR.

Každé zranění je hodnoceno určitým počtem bodů. Hodnota bodu činí 1 % hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházejícího roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest:

 • za rok 2013 – 25 128 Kč, tj. 1 bod 251,28 Kč pro rok 2014
 • za rok 2014 – 25 686 Kč, tj. 1 bod 256,86 Kč pro rok 2015
 • za rok 2015 – 26 467 Kč, tj. 1 bod 264,67 Kč pro rok 2016
 • za rok 2016 – 27 589 Kč, tj. 1 bod 275,89 Kč pro rok 2017
 • za rok 2017 – 29 504 Kč, tj. 1 bod 295,04 Kč pro rok 2018
 • za rok 2018 – 31 885 Kč, tj. 1 bod 318,85 Kč pro rok 2019
 • za rok 2019 – 34 125 Kč, tj. 1 bod 341,50 Kč pro rok 2020

V roce 2014 došlo ke změně systému odškodnění. K tomuto byli i proškoleni někteří lékaři, kteří mají s odškodněním poškozených zkušenosti. Proto spolupracuji pouze s těmi, kteří jsou špičkovými odborníky na toto téma.

Trvalé následky

Máte-li následkem dopravní nehody do budoucna ztracené či omezené možnosti seberealizace, ať už ve sféře rodinného, kulturního, profesního či sportovního života, uplatněte nárok na odškodné za trvalé následky v důsledku ztížení společenského uplatnění.

V roce 2014 došlo k výrazné změně při odškodňování poškozených. Podkladem pro odškodnění je i nadále znalecký posudek, který vypracuje pouze soudní znalec, a to se specializací na nemateriální újmu na zdraví.

Posouzení nároků je velmi individuální, a proto spolupracujte se specializovaným advokátem. Posoudím vaše nároky a najdeme postup pro získání co nejvyššího odškodnění.

Ztráta na výdělku či ušlý zisk

Při uplatňování svých nároků nezapomeňte ani na ztrátu na výdělku či ušlý zisk.

Náklady spojené s léčením

Nezapomínejte ani na náklady spojené s léčením, tj. náklady vynaložené za léky, zdravotní pomůcky, na cesty k lékařům atd. Nenechte se o ně připravit.

Věcná škoda

Při dopravní nehodě jde především o škodu na vozidle. Podle rozsahu poškzení jde buď  o totální škodu (pro pojišťovnu je to výhodnější), nebo se přistupuje k opravě, je-li hospodárná, tj. nepřevýší obvyklou cenu vozidla o více než 30%.

Chcete-li získat skutečně vše, na co máte nárok, obraťte se na specializovaného advokáta. Důležité je také požádat znalce o ocenění rozsahu škody na vozidle. Nešvarem některých pojišťoven je krácení pojistného plnění (odkaz na „Amortizace“).

Ztráta na výdělku či ušlý zisk

Při uplatňování svých nároků nezapomeňte ani na ztrátu na výdělku či ušlý zisk.

Pozor na nešvary některých pojišťoven

Ne vždy vám pojišťovna automaticky vyplatí částku, s níž po právu počítáte. Překvapilo vás nepříjemně pojistné plnění a nevíte, jak se hájit? Jsem tu pro vás. Mám zkušenosti s různými nešvary pojišťoven. Mezi ně patří především:

Amortizace

Pojišťovna se vám může pokusit krátit pojistné plnění s odůvodněním, že opravou došlo ke zhodnocení vozidla. Opravdu nemáte v takovém případě nárok na pojistné plnění v celém rozsahu? Soudní praxe tuto spornou otázku mnohokrát řešila. Závěr je takový, že rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků k obnovení původního majetkového stavu, přičemž nemáte povinnost shánět opotřebené a neznačkové díly pro dosažení původního stavu. Nebojte se proto nechat zhodnotit celou situaci specializovaným advokátem.

Krácení pojistného za náhradní vozidlo

Bez auta se dnes spoustu lidí neobejde. Půjčíte-li si ho, máte pojistný nárok na náhradní vozidlo srovnatelné s vaším poškozeným vozidlem.

Některé pojišťovny jsou ochotné hradit pouze určitou sazbu, která neodpovídá sazbě obvyklé v místě a čase. Nemusíte však činit rozsáhlý průzkum a jít k nejlevnějšímu pronajímateli vozů na trhu, abyste dostali pojistné za náhradní vozidlo v plné výši. Po dobu, kdy se Vaše vozidla nachází v opravně, máte nárok na náhradní vozidlo.

Další nešvary pojišťoven

Z dalších nešvarů některých pojišťoven si uveďme:

 • stanovení nízké obecné ceny vozidla.
 • nadhodnocená oprava: Pojistitel vám neproplatí hodinovou sazbu za opravu vozidla.
 • vyžadování dokumentů, které nemáte: Pojišťovna na ně váže výplatu pojistného plnění.
 • krácení nároků škod na zdraví: Jde o bolestné a hlavně o trvalé následky.

Ani vy nejste spokojeni s plněním pojišťovny? Nenechte se odbýt.