Ceník

Odměna za poskytování právní služby bývá obvykle stanovena dohodou uzavřenou mezi advokátem a klientem.

Smluvní odměnu lze sjednat jako:

  • úkonovou: Účtuji odměnu za počet učiněných úkonů právních služeb.
  • časovou: Zaplatíte za počet vykonaných hodin.
  • paušální: Dohodneme se předem na pevné částce za kompletní vyřízení věci.
  • podílovou: Domluvíme si určité procento z vymožené částky.

V naší advokátní kanceláři předem víte, jakým způsobem bude odměna určena. V žádném případě vás nepřekvapí suma, se kterou jste nepočítali.