Jmenuji se JUDr. Kateřina Švecová a v mé advokátní kanceláři nabízíme služby ve všech hlavních oblastech práva, a to především v Plzni a Plzeňském kraji, ale obrátit se na mě můžete, ať už bydlíte kdekoliv v České republice.

Naší dlouhodobou specializací je problematika odškodňování poškozených z dopravních nehod. Zastoupíme vás rovněž jako právní zástupce v rámci trestního či správního řízení.

Jsme tu pro vás a uděláme maximum pro dosažení vašeho nároku - soudní či mimosoudní cestou.

Adresa kanceláře: JUDr. Kateřina Švecová - advokát, Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň 301 00

O nás

Naše články

Lepší domluva než soud

Dochází-li k nespravedlnosti právě v otázce vymahatelnosti práva, není to ani tak před soudy, ale je to v řadě věcí, které se před soud vůbec nedostanou.

Pavel Rychetský v rozhovoru pro info.cz

Stala se vám dopravní nehoda a cítíte se poškozeni? Pojďme společně vymoci odškodnění, které vám náleží. Při výkonu advokacie se prvotně snažím o rozumnou dohodu. A když dohoda nebude možná? Samozřejmě vás zastoupím i u soudu.

Naše soudní a mimosoudní právní služby  jsou vám rovněž k dispozici, domníváte-li se, že vám pojišťovna snížila pojistné plnění.

Právní služby na profesionální úrovni

Abychom mohli poskytovat právní služby skutečně na profesionální úrovni, soustavně prohlubujeme své znalosti v oboru. Pravidelně absolvujeme školení, především ve věci náhrady škody na zdraví a na majetku. V této specializované právní oblasti neustále sledujeme vývoj právní úpravy a judikatury.

Každý je specialista na něco jiného, a protože jsou mým cílem skutečně kvalitní právní služby, při výkonu advokacie spolupracujeme s advokáty Mgr. Martinem Zikmundem, Mgr. Bc. Klárou Luhanovou, Mgr. Petrem Dolejšem a Mgr. Tomášem Kelymanem. Též spolupracujeme se soudními znalci, notáři a exekutory a dalšími odborníky dle potřeby.

5 důvodů, proč využít naše právní služby

  • dostupnost po celé České republice
  • bohaté zkušenosti s vymáháním odškodnění z dopravních nehod
  • neustálé vzdělávání v oboru
  • spolupráce s dalšími odborníky
  • preference mimosoudní domluvy