Služby poškozeným

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na odškodňování poškozených při dopravních nehodách. Lidé obvykle s takovou situací zkušenosti nemají, je pro ně psychicky náročná a následkem toho se často nechají krátit na svých právech. Dostali jste se do takové situace? Pomůžeme vám domoci se odškodnění v plném rozsahu, v souladu s platnou právní úpravou a aktivní judikaturou.

Mějte na paměti, že vám jako zraněným náleží jednak odškodnění za nemajetkovou újmu, jako je bolestné, ztížení společenského uplatnění nebo další nemajetková újmu, ale i náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti či po skončení pracovní neschopnosti.

Vlastník poškozeného vozidla má pak nárok nechat si poškozené vozidlo opravit, ať již v autoservisu či svépomocí, má nárok i na znehodnocení vozidla, na náhradní vozidlo, ale i na uhrazení parkovného, odtahu či škody na poškozených věcech.

Získejte vše, na co máte právo, ať již od pojišťovny viníka dopravní nehody nebo od samotného viníka či provozovatele.

Nároky zraněného při dopravní nehodě

Bolestné

Utrpěli jste při dopravní nehodě škodu na zdraví? Uplatněte nárok na bolestné. Bolest může být jak fyzická, tak i psychická. Účelem této náhrady je poskytnutí odškodnění v penězích. V současné době je velkým pomocníkem Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, vypracovaná Nejvyšším soudem ČR.

Každé zranění je podle této metodiky hodnoceno určitým počtem bodů. Hodnota bodu je následující:

  • pro rok 2022 je hodnota bodu 378,39 Kč
  • pro rok 2021 je hodnota bodu 356,11 Kč
  • pro rok 2020 je hodnota bodu 341,25 Kč
  • pro rok 2019 je hodnota bodu 318,85 Kč
  • pro rok 2018 je hodnota bodu 295,04 Kč
  • pro rok 2017 je hodnota bodu 275,89 Kč
  • pro rok 2016 je hodnota bodu 264,67 Kč
  • pro rok 2015 je hodnota bodu 256,86 Kč
  • pro rok 2014 je hodnota bodu 251,28 Kč

Při uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy spolupracujeme se špičkovými lékaři a znalci, kteří jsou odborníky v tomto oboru.

Trvalé následky – ztížení společenského uplatnění

Máte-li následkem dopravní nehody do budoucna ztracené či omezené možnosti seberealizace, ať už ve sféře rodinného, kulturního, profesního či sportovního života, uplatněte nárok na odškodné za trvalé následky v důsledku ztížení společenského uplatnění.

V roce 2014 došlo k výrazné změně při odškodňování poškozených. Podkladem pro odškodnění je i nadále znalecký posudek, který vypracuje pouze soudní znalec, a to se specializací na nemateriální újmu na zdraví.

Posouzení nároků je velmi individuální, a proto je dobré se obrátit na specializovanou advokátní kancelář. Jsme schopni posoudit vaše nároky a najdeme postup pro získání co nejvyššího odškodnění.

Další nemajetková újma

Domníváte se, že Váš případ byl natolik specifický, že se vymyká obvyklému průběhu léčby a tato specifika výrazně zvýšila intenzitu utrpěné bolesti? Jednalo se o dlouhodobou léčbu, obavu z nemožnosti postarat se o blízkou osobu nebo nemožnost strávit Vánoce s rodinou? Pak máte nárok i na další nemajetkovou újmu.

Náklady spojené s léčením

Nezapomínejte ani na náklady spojené s léčením, tj. náklady vynaložené za léky, zdravotní pomůcky, na cesty k lékařům či cestovné rodiny, která za Vámi do nemocnice dojížděla. Nenechte se o ně připravit.

Náklady spojené s péčí o poškozeného

Pokud jste se v důsledku zranění stali nesoběstačnými, lze uplatnit i nejen náklady vynaložené na zajištění pomoci o Vaši osobu (např. pomoc s osobní hygienou, stravou, oblékáním), ale i náklady na zajištění chodu domácnosti, ať již sjednaným pracovníkem nebo rodinným příslušníkem. I v tomto případě máte nárok na náhradu.

Ztráta na výdělku či důchodu nebo ušlý zisk

Při uplatňování svých nároků nezapomeňte ani na ztrátu na výdělku popřípadě důchodu nebo na ušlý zisk, a to jak po dobu pracovní neschopnosti, tak i po skončení pracovní neschopnosti, pokud jste se stali invalidní.

Škoda na věcech

Často se stává, že při dopravní nehodě dojde k poškození věcí, ať již oblečení, mobilního telefonu nebo jiné elektroniky. I na toto je třeba myslet a vše lze řádně uplatnit u pojišťovny viníka.

Ztráta blízké osoby

Bohužel při dopravních nehodách dochází i k úmrtí cestujících. Pokud jste přišli o blízkou osobu, pak opět máte nárok na odškodnění. Nárok mají všechny osoby blízké, které měly intenzivní vztah se zemřelým, ať již se jedná o rodiče, manžele, děti, vnuky, prarodiče, sourozence či partnery – nemusí se tudíž jednat výhradně o rodinného příslušníka. Odškodnitelné jsou i náklady na pohřeb či na výživu pozůstalých.

Věcná škoda

Při dopravní nehodě jde především o škodu na vozidle. Podle rozsahu poškození jde buď  o totální škodu, nebo se přistupuje k opravě, je-li hospodárná, tj. pokud nepřevýší výrazně obvyklou cenu vozidla.

Chcete-li získat skutečně vše, na co máte nárok, můžete se obrátit na specializovanou advokátní kancelář. Nešvarem některých pojišťoven je totiž krácení pojistného plnění.