Pozor na nešvary některých pojišťoven

Ne vždy vám pojišťovna automaticky vyplatí částku, s níž po právu počítáte. Překvapilo vás nepříjemně pojistné plnění a nevíte, jak se hájit? Jsme tu pro vás. Máme zkušenosti s různými nešvary pojišťoven. Mezi ně patří především:

Amortizace

Pojišťovna se vám může pokusit krátit pojistné plnění s odůvodněním, že opravou došlo ke zhodnocení vozidla. Opravdu nemáte v takovém případě nárok na pojistné plnění v celém rozsahu? Soudní praxe tuto spornou otázku mnohokrát řešila. Závěr je takový, že rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků k obnovení původního majetkového stavu, přičemž nemáte povinnost shánět opotřebené a neznačkové díly pro dosažení původního stavu. Nebojte se proto nechat zhodnotit celou situaci specializovaným advokátem.

Krácení pojistného za náhradní vozidlo

Bez auta se dnes spoustu lidí neobejde. Půjčíte-li si ho, máte pojistný nárok na náhradní vozidlo srovnatelné s vaším poškozeným vozidlem.

Některé pojišťovny jsou ochotné hradit pouze určitou sazbu, která neodpovídá sazbě obvyklé v místě a čase. Nemusíte však činit rozsáhlý průzkum a jít k nejlevnějšímu pronajímateli vozů na trhu, abyste dostali pojistné za náhradní vozidlo v plné výši. Po dobu, kdy se Vaše vozidla nachází v opravně, máte nárok na náhradní vozidlo.

Další nešvary pojišťoven

Z dalších nešvarů některých pojišťoven si uveďme:

  • stanovení nízké obecné ceny vozidla.
  • nadhodnocená oprava: Pojistitel vám neproplatí hodinovou sazbu za opravu vozidla.
  • vyžadování dokumentů, které nemáte: Pojišťovna na ně váže výplatu pojistného plnění.
  • krácení nároků škod na zdraví: Jde o bolestné a hlavně o trvalé následky.

Ani vy nejste spokojeni s plněním pojišťovny? Nenechte se odbýt.


Podstránky