Dopravní nehoda v zahraničí

Pokud člověka potká neštěstí v podobě dopravní nehody, značně mu to zkomplikuje život. O
to složitější je pak případ, kdy se dopravní nehoda stane v zahraničí. Jistě víte, že jako
poškozený v dopravní nehodě máte nárok na nejrůznější plnění od pojišťovny viníka. Pokud
však pojišťovna viníka neplní veškeré nároky dobrovolně, je potřeba se obrátit na soud. Zde
však přichází často problém v podobě určení, na jaký soud budete žalobu o úhradu
pojistného plnění podávat.

Problém s určením příslušnosti soudu řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1215/2012. Dle evropské právní úpravy je možné podat žalobu přímo proti pojišťovně viníka,
a to buď u soudu dle místa sídla pojišťovny, v místě dopravní nehody či v místě bydliště
žalobce, tedy ve Vašem případě poškozeného. Pro poškozeného je tak zcela jistě
nejvýhodnější podat žalobu u soudu, v jehož obvodu má bydliště.

Dalším problémem, který může v případě dopravní nehody nastat je pak určení tzv.
rozhodného práva, tedy práva, kterým se bude soud rozhodující o žalobě řídit. Tuto otázku
pak upravuje Úmluva o právu použitelném pro dopravní nehody. Platí základní pravidlo, že
rozhodné je právo státu, kde k dopravní nehodě došlo. Úmluva o právu použitelném pro
dopravní nehody však stanovuje několik výjimek pro určení rozhodného práva.

Je zřejmé, že uplatňovat nároky z dopravní nehodě není jednoduchou otázkou, o to více,
pokud se jedná o dopravní nehodu s přeshraničním prvkem. V naší advokátní kanceláři jsme
připraveni Vám pomoci.