Nároky z pracovního úrazu

Poměrně jednoduše se může stát, že při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím se zraníte. Není podstatné, zda je zranění v práci rozsáhlé či nikoli. Pokud jste zaměstnanec, tedy vykonáváte závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, utrpěli jste pracovní úraz.

Po vzniku pracovního úrazu nemáte nárok pouze na nemocenskou a čas na zotavenou v podobě pracovní neschopnosti. Dle zákoníku práce je Váš zaměstnavatel povinen nahradit také Vaší vzniklou majetkovou škodu a nemajetkovou újmu. Zaměstnavatel má pak povinnost nahradit vzniklou škodu či nemajetkovou újmu bez dalšího, tzn. své povinnosti se nemůže zprostit. Výjimku tvoří pouze pracovní úraz v důsledku opilosti zaměstnance, nedbání bezpečnostních předpisů či v důsledku zjevné lehkomyslnosti zaměstnance. I zde však existuje výjimka z výjimky.

Pokud patříte mezi poškozené z pracovního úrazu, máte také nárok na náhradu na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhradu na účelně vynaložené náklady spojené s léčením či náhradu věcné škody.

Důležité je zdůraznit fakt, že každý zaměstnavatel musí mít ze zákona sjednané pojištění odpovědnosti, ze kterého je následně čerpáno pojistné plnění v podobě uplatněných nároků. Jak už to tak bývá, pojišťovny zaměstnavatelů často odmítají plnit uplatněné nároky zaměstnanců v plné výši či dokonce samotný zaměstnavatel odmítá škodu nahradit. V těchto případech je tak vhodné se obrátit například na naši advokátní kancelář, která má s touto agendou bohaté zkušenosti.