Neuhradila Vám pojišťovna veškeré náklady na opravu poškozeného vozidla?

Stali jste se poškozenými při dopravní nehodě? Řešila pojišťovna škodu jako totální a Vy s tímto způsobem nesouhlasíte?

V případě dopravní nehody způsobené druhým vozidlem má vlastník poškozeného vozidla, který dopravní nehodu nezavinil, přímý nárok na náhradu škody z tzv. povinného ručení viníka.

Způsoby, jakými může pojišťovna viníka dopravní nehody poskytnout plnění představující náhradu škody, jsou dva. Prvním způsobem je uhrazení nákladů na opravu poškozeného vozidla a druhým je stanovení tzv. totální škody.

Způsob likvidace pojistné události formou totální škody je zpravidla zvolen v případě, kdy již oprava není hospodárná, protože náklady na opravu by již výrazně převýšily obvyklou cenu bezprostředně před poškozením. Rozhodná je tedy účelnost nákladů vynaložených na opravu v poměru s hodnotou vozidla před jeho poškozením.

Výše nákladů na opravu však není rovna částce představující hodnotu vozidla. Vždy záleží na vůli vlastníka poškozeného vozidla. Ten se může rozhodnout vozidlo opravit i přesto, že pojišťovna rozhodla o totální škodě. Cena oprava by neměla přesáhnout 30% ceny vozidla před poškozením, což opakovaně potvrdil i Ústavní soud. I přesto často pojišťovny nerespektující přání poškozeného a škody i nadále řeší formou totální škody.

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody a pojišťovna viníka Vám nyní odmítá uhradit náklady na opravu Vašeho vozu v plné výši, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, kde máme s řešením podobných případů bohaté zkušenosti.

Jedním z příkladů může být náš případ z roku 2018, kdy jsme řešili dopravní nehodu automobilu Škoda Octavia, jejímž poškozeným účastníkem byl náš klient. Pojišťovna trvala na úhradě totální škody ve výši 115.000 Kč a klientovi vyplatila po odečtení zbytků vozidla pojistné plnění ve výši 70.000 Kč, nicméně klient se rozhodl pro opravu za částku 150.000 Kč. Pojišťovna trvala na řešení likvidace formou totální škodu a klientovi opravu odmítla uhradil. Klient se rozhodl na naše doporučení podat žalobu k soudu. Ve sporu jsme byli úspěšní a pod tíhou naší argumentace pojišťovna klientovi vyplatila opravu v plné výši.