Odškodnění pracovního úrazu ve světle nedávných změn

V případě, že u Vás došlo k pracovnímu úrazu, je Váš zaměstnavatel povinen Vám poskytnout odškodnění. Zpravidla se jedná o bolestné, ztrátu na výdělku či  ztížení společenského uplatnění.

Na jaké odškodnění máte nárok? Výpočet náhrady se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády, jímž je upraveno odškodnění bolesti a ztížení společenského.

Ještě v roce 2022 byla úprava odškodnění za pracovní úraz pro zaměstnance poměrně nevýhodná, jelikož hodnota jednoho bodu byla stanovena částkou 250 Kč. Dne 1.1.2023 však nabyla účinnosti novela, která výrazně zlepšuje postavení zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz. 2023, tak úrazy, ke kterým došlo v tomto roce. Zásadní je, kdy se řeší odškodnění.

Od ledna roku 2023 se hodnota bodu výrazně zvýšila a činí 393,06 Kč. Díky přechodnému ustanovení bude možné použít nově stanovenou hodnotu bodu bolestného a ztížení společenského uplatnění pro starší, dosud neodškodněné úrazy.

Vysvětlit systém ohodnocení vytrpěné bolesti lze na následujícím příkladu. V roce 2023 jste utrpěli pracovní úraz, kdy hodnota jednoho bodu v tomto případě činí částku 393,06 Kč. V případě, že Vaše bolest v souvislosti s Vaším zraněním bude ohodnocena 100 body, máte nárok na odškodnění nemajetkové újmy ve výši 39.306 Kč. Stejným principem se řídí také ztížení společenského uplatnění a odškodnění za nemoc z povolání.

Pokud si nejste jisti, na jaké odškodnění za pracovní úraz máte celkem nárok či máte pocit, že Vám zaměstnavatel poskytl nedostatečnou náhradu, obraťte se na naši advokátní kancelář, kde Váš případ detailně prostudujeme a budeme se snažit Vám maximálně pomoci.