Odškodnění za ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu

Přihodil se Vám pracovní úraz v důsledku čehož máte nyní trvalé zdravotní následky a Váš
budoucí život je tak negativně ovlivněn? Dle zákona máte nárok na odškodnění za ztížení
společenského uplatnění
.

Nedávné rozhodnutí Ústavního soudu změnilo režim vyčíslení odškodnění za ztížení
společenského uplatnění. Donedávna byla náhrada nemajetkové újmy spočívající ve ztížení
společenského uplatnění v případě pracovního úrazu počítána dle vyhlášky a zpravila byla
nižší než náhrada nemajetkové újmy vycházející z Metodiky. Podle Ústavního soudu má však
zaměstnanec při pracovním úrazu vždy nárok na takovou náhradu nemajetkové újmy, které by
se dostalo kterékoli jiné osobě
. Dle Ústavního soudu tak máte nárok vždy na nejvyšší možné
odškodnění. V současné době se tedy odškodnění za ztížení společenského uplatnění vypočítá
dle Metodiky, kdy tímto postupem se zpravidla vždy dospěje k vyšší částce.

V případě, že Vám pojišťovna Vašeho zaměstnavatele vyplatila za ztížení Vašeho
společenského uplatnění částku nižší, než na kterou máte dle Vašeho názoru nárok, neváhejte
se obrátit na naši advokátní kancelář. Váš nárok posoudíme a případně se jej pokusíme u
pojišťovny Vašeho zaměstnavatele vymoci.