Práva pozůstalých po dopravní nehodě

Pokud se stane Váš blízký obětí dopravní nehody, kterou nezavinil, nastane v životě každého zcela bezvýchodná situace. Právní řád však pamatuje i na tyto situace a upravuje právo na náhradu nemajetkové újmy pozůstalých.

Na jaké odškodnění mají tedy pozůstalí nárok?

Předně je třeba zejména s pojišťovnou viníka dopravní nehody vypořádat nárok náhradu za vytrpěné duševní útrapy. Pojišťovna, u které má viník sjednané tzv. povinné ručení hradí nemajetkovou újmu způsobenou usmrcením Vaší osoby blízké. Osoba blízká je zejména manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, sourozenci. Dalšími osobami blízkými, u kterých přichází v úvahu náhrada nemajetkové újmy spočívající v duševních útrapách jsou pak další osoby v rodinné nebo obdobném poměru. Dalším nárokem, který lze žádat, jsou například náklady pohřbu.

V případě, že byl pozůstalý závislý na výživě zemřelého či mu byl zemřelý povinen výživu poskytovat, má takový pozůstalý také nárok na hrazení této výživy. Výživa je poskytována buď jako pravidelné peněžité dávky, tzv. důchod či jako jednorázová částka v podobě
odbytného. Uhrazením odbytného budou tedy vypořádány nároky ohledně budoucí výživy pozůstalých, kteří na výživu měli nárok a viník již nebude dále povinen na výživu ničeho hradit.

Výše uvedené nároky pozůstalých jsou hlavní nároky, na které byste neměli zapomenout, pokud u Vás již tragická událost nastane. Tyto nároky je možné po samotném viníkovi vymáhat také v trestním řízením.

S uplatněním nároků Vám v naší advokátní kanceláři rádi pomůžeme, samozřejmostí je také vymáhaní těchto nároků před soudem.