Problémy s přepisem prodaného vozidla

Pokud jste se rozhodli prodat svůj starý automobil je Vám jistě známo, že je nutné zařídit také přepis na nového vlastníka v registru vozidel. Změnu vlastníka je možno provést na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. Velmi častá je situace, kdy prodávající předá kupujícímu po zaplacení kupní ceny vozidlo včetně velkého technického průkazu a dalších dokladů a pro účely změny vlastníka v registru vozidel vystaví novému vlastníku plnou moc. Pro prodávajícího je tak prodej vozidla vyřešen a odhlásí vozidlo z povinného ručení v dobré víře, že znovu pojistí automobil nový vlastník.

Neméně častá situace nastává záhy, kdy nový vlastník automobil v registru vozidel nepřepíše. Prodávající se však tuto skutečnost většinou dozví až z výzvy České kanceláře pojistitelů, která po něm jako vlastníku vozidla požaduje uhrazení příspěvku pro porušení jeho povinnosti mít automobil pojištěný. Co teď?

Jako první možnost se nabízí kontaktovat nového vlastníka vozidla a dohodnout se s ním na přepisu vozidla, případně uhrazení požadovaného příspěvku od České kanceláře pojistitelů. Pokud nový majitel vozu není ochoten spolupracovat či není vůbec kontaktní nezbývá Vám nic jiného než podat k soudu žalobu o určení vlastnického práva k prodanému vozu. Na základě rozsudku soudu, kterým bude určeno vlastnictví kupujícího je možné nechat vozidlo přepsat v registru vozidel bez jeho jakékoli součinnosti. Pamatujte také, že od okamžiku účinnosti kupní smlouvy nejste vlastníkem vozidla tudíž nejste povinni České kanceláři pojistitelů příspěvek hradit.

Lze jen doporučit dojít s novým vlastníkem za účely přepisu na úřad osobně, nicméně pokud jste se již dostali do situace, kdy automobil přepsaný není a ČKP po Vás požaduje uhradit příspěvek za porušení povinnosti mít vozidlo pojištěné a nevíte si rady jak správně postupovat, kontaktujte naši advokátní kancelář. V minulosti jsme se stejným problémem pomohli již řadě klientů a maximální snahu budeme věnovat také Vašemu případu.