Úraz v prostředku hromadné dopravy

Hromadnou dopravu ve svém životě využije prakticky každý z nás. Bohužel se ve výjimečných případech může stát, že vlivem nejrůznějších příčin může dojít i v prostředku hromadné dopravy ke škodě na zdraví.

V tomto článku se tak budeme zabývat škodou na zdraví a případy, kdy se může provozovatel hromadné dopravy povinnosti nahradit pasažérovi vzniklou škodu zprostit a kdy nikoli.

Dle platné právní úpravy je provozovatel dopravy, tedy i hromadné, povinen nahradit škodu, která byla vyvolána zvláštní povahou provozované dopravy. Zákon tím poskytuje zvýšenou ochranu poškozenému a reflektuje skutečnost, že dopravní prostředky přestavují více či méně složitá technická zařízení a přestavují zvýšené riziko vzniku škody pro přepravované osoby.

Předně je důležité zdůraznit, že povinnosti náhrady škody se nemůže provozovatel zprostit nikdy, pokud má způsobená škoda původ v provozu dopravy. Pokud tedy například cestující upadne v tramvaji vlivem jejího rychlého rozjíždění a způsobí si zranění, za které následně žádá po provozovateli náhradu vzniklé nemajetkové újmy, nemůže se provozovatel hromadné dopravy své povinnosti zprostit. Dalším příkladem okolností mající původ v provozu je selhání nebo nedostatek činnosti osob použitých v provozu, nedostatky nebo vady materiálu, technický stav dopravního prostředku.

Dle nejnovějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo tedy nastoleno poměrně jednoduché pravidlo, dle kterého škodu, která má svůj původ v provozu dopravy, musí její provozovatel nahradit vždy.

Pokud byla škoda způsobena vnějšími vlivy, které nemají svůj původ přímo v provozu dopravy, jako jsou například živelní události, extrémní povětrnostní vlivy nebo i napadení řidiče, musí provozovatel dopravy prokazovat, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí.

V případě, že jste například utrpěli v prostředku hromadné dopravy zranění, obraťte se na naši advokátní kanceláři, kde Vám s Vaší náhradou škody rádi pomůžeme.