Zákaz řízení motorových vozidel a upuštění od zbytku výkonu trestu

Byl Vám uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel?
V případě, že máte za sebou již polovinu doby, po kterou Vám soud uložil zákaz řízení
motorových vozidel máte právo na to, aby soud podmíněně upustil od výkonu zbytku Vašeho
trestu. Co to znamená? V případě, že zažádáte o podmíněné upuštění od výkonu zbytku
trestu a soud této Vaší žádost vyhoví, můžete již řídit motorová vozidla prakticky bez
omezení. Vedle prominutí zbytku výkonu trestu Vám však soud uloží také zkušební dobu, po
kterou bude moci zákaz řízení motorových vozidel opět nařídit. Pamatujte na to, že ve
stanovené zkušební době je třeba se vyvarovat jakýchkoli dopravních přestupků či trestných
činů souvisejících s řízením motorových vozidel.

Aby soud Vaší žádosti vyhověl, je důležité, aby byl zákaz řízení motorových vozidel striktně
dodržován po celou dobu jeho trvání a dále je nutné svým dosavadním způsobem života
prokázat, že dalšího zákazu řízení motorových vozidel již není třeba. Jinými slovy je nutné žít
v souladu s právními předpisy. V případě, že splníte tyto podmínky, máte bezpochyby právo
na upuštění od zbytku výkonu Vašeho trestu.

Nevíte si rady se sepsáním žádosti o prominutí zbytku výkonu Vašeho trestu? Obraťte se na
naši advokátní kancelář, kde Vám s jejím sepisem rádi pomůžeme.