Znehodnocení vozidla po nehodě

Věděli jste, že jako oběť dopravní nehody máte mimo jiné právo na náhradu ztráty ceny
Vašeho poškozeného vozidla? Není žádnou novinkou, že havarované vozidlo se prodá za
nižší cenu nežli vozidlo nehavarované. Ačkoli je vozidlo po dopravní nehodě již opravené,
existuje u něj stále možnost výskytu nezjištěných nedostatků nebo vad, které nebyly odhaleny
při opravě. V případě, že se vlastník havarovaného vozidla rozhodne své vozidlo následně
prodat, bude muset dozajista poskytnout kupujícímu slevu, za kterou bude tento kupujícího
ochoten pominout fakt, že kupuje v minulosti havarované vozidlo.
Popsaná situace představuje tzv. obchodní znehodnocení věci. V souvislosti s principem tzv.
plného odškodnění, který potvrdil také Ústavní soud, máte jako poškozený z dopravní nehody
nárok také na náhradu rozdílu ceny Vašeho vozidla v čase před dopravní nehodou a ceny
Vašeho vozidla v čase po dopravní nehodě.
Pamatujte, že pojišťovna Vám výše popsaný rozdíl mezi cenami Vašeho vozidla před a po
dopravní nehodě sama od sebe neproplatí, tudíž o něj musíte nejdříve pojišťovnu požádat.
S formulací této žádosti Vám rádi v naší advokátní kanceláři pomůžeme, jelikož v oblasti
pojistných nároků z dopravních nehod máme již bohaté zkušenosti.