Po jakou dobu mám právo na uhrazení půjčovného za náhradní vozidlo při totální škodě?

Došlo u Vás v důsledku dopravní nehody, kterou jste nezavili, ke značnému poškození Vašeho vozidla? Vaším nesporným právem je zapůjčit si v tomto případě náhradní vozidlo.

Sdělila Vám následně pojišťovna viníka, že pojistná událost bude řešena formou totální škody, tedy Vaše vozidlo se již nebude opravovat? I v tomto případě máte právo na užití náhradního vozidla. Zde je však častým nešvarem pojišťoven vyplacení pojistného plnění za půjčovné například pouze do oznámení likvidace pojistné události formou totální škody nebo do tohoto oznámení + 3 pracovní dny. Tento postup však není v souladu s názorem Ústavního soudu.

Ne každý poškozený má dostatek finančních prostředků k tomu, aby si mohl zakoupit nové vozidlo ihned po oznámení pojišťovny o totální škodě. Ve většině případů pojišťovna viníka dopravní nehody nevyplatí pojistné plnění současně s oznámením o totální škodě a poškozený se tak dostává do situace, kdy nemá finanční prostředky ke koupi nového vozidla, tudíž je nucen i nadále využívat náhradní vozidlo. Dle názoru Ústavního soudu je nutné pamatovat na to, že účelné je využívání náhradní vozidla do té doby, dokud pojišťovna viníka nevyplatí poškozenému pojistné plnění a ten si tak můžou zakoupit vozidlo nové.

Smyslem a účelem náhradního vozidla v případě dopravní nehody je umožnit poškozenému zachovat jeho dosavadní životní standart. Poskytnutím náhradního vozidla bude poškozenému tedy umožněno vést obdobný život jako před dopravní nehodou. Výše škody tak není dána jen hodnotou zničeného vozidla, ale také náklady, které je nutné vynaložit v souvislosti s půjčením náhradního vozidla. Není důvod, proč by tyto náklady měl nést poškozený, který dopravní nehodu nezavinil.

Pokud jste se dostali jako poškození do obdobné situace a pojišťovna Vám odmítá uhradit půjčovné za celou dobu užívání náhradního vozidla, nedejte se a obraťte se na naši advokátní kancelář. S vymáháním pojistného plnění v těchto případech máme bohaté zkušenosti.